Anasayfa / Blog

Cami Blog Yazılarımız

Blog

Camiler Hakkında Bilmemiz Gerekenler.
Minber Nedir?

Minber Nedir?

Minber Nedir? Camiyi tamamlayıcı unsurlardan bir tanesi de minberdir. Minber, cami içerisinde bayramlarda, cuma günlerinde hatibin yada imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsüye denir. Mihrabın ve cemaatin sağ tarafında bulunan

Minberin Tarihi

Minberin Tarihi

Minber'in Tarihi Minberin Tarihi Nedir?Minberi, ilk kullanan kişinin Hz. İbrahim olduğu rivayet edilir. Daha sonra da bilindiği üzere Hz. Muhammed tarafından kullanılmıştır. Peygamberimiz, bir hurma kütüğüne yaslanıp kerpiçten yapıl

Mihrap Nedir ?

Mihrap Nedir ?

Mihrap Nedir ? Caminin en önemli diğer yapısı mihraptır. Mihrap, cami ve mescitlerde Kâbe'nin yönünü gösteren, imamın yeri olarak belirlenen duvara inşa edilmiş girintili oyuk şeklindeki yapılardır. Mihrap, İmamın cemaatin önünde du

Mihrap'ın İslam'daki Manası

Mihrap'ın İslam'daki Manası

Mihrap'ın İslam'daki Manası    Mihrap, İslamiyet'e göre insanlığa Allah'ın lütfunun yolunu açan bir kapı niteliğinde olup, mihrabın ortasında yer alan kandil ise Allah'ın nurunu simgeleyen yapıdır. Buna binaen İslam mimarisinde mihr

Kubbenin İslam'daki Değeri

Kubbenin İslam'daki Değeri

Kubbenin İslam'daki DeğeriYapıların üzerini örtmede kullanılan bu sistem, geçmiş dönemlerde dini açıdan bir anlam ifade etmese de, kullanımında İslam dini bakımından bir sorun görülmemiştir. Kubbe, İslam'da mimari anlamda değer kaza

Cami Ustası

Cami Ustası

Cami Ustası Cami ustası, camilerin yapım aşamalarını belirleyen, her aşamasını takip eden ve profesyonel ekibiyle koordineli şekilde yöneten ve yönlendiren kişilerdir.Caminin bulunduğu konum, caminin mimari yapısı ve fiziksel özellikle

Çelik Minare Kaplama

Çelik Minare Kaplama

Çelik Minare KaplamaMinareler, ibadet için girdiğimiz alanın dışına inşa edilen, Müslümanları namaza çağıran yapının adıdır. Cami ile bütünlük sağlayan bu yapılar, geçmişten günümüze birçok farklı şekilde ve farklı özelliklerde inşa ed

Cami Nakkaş Nedir?

Cami Nakkaş Nedir?

Cami Nakkaş Nedir? Nakkaş, renkli resim, desen ve tezyinat yapan sanatçıya (kalemkar) denir. Süsleme sanatı yapan sanatçılara verilen isimdir. Nakkaş sanatı, cami, mescid, türbe, kasır, saray, yalı ve köşk benzeri yapıların kubbe içini

Cami Hat Yazısı Nedir?

Cami Hat Yazısı Nedir?

Cami Hat Yazısı Nedir? Hat yazısı, kaligrafi ve hüsnühat gibi yazı öğeleri kullanılarak çeşitlenen, çoğunlukla dekoratif amaçlı kullanılan, görsel ve estetik sanat dalıdır.Hat yazısı, anlatılmak isteneni ahenkli ve süslü üslubuyla suna